Resmi rezervler Haziran'da 86.3 milyar dolara indi

Resmi rezerv varlıkları, Haziran'da aylık bazda yüzde 5.0 azalarak 86.3 milyar dolar düzeyine geriledi.

28 Temmuz 2020 Salı 10:22 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:25
Resmi rezervler Haziran'da 86.3 milyar dolara indi

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 13.2 azalarak 45.8 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6.5 artarak 39.1 milyar dolara yükseldi.

Buna göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 4.4 azalarak 21.2 milyar dolara geriledi.

Bu tutarın 16.3 milyar doları anapara, 4.9 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58.9 milyar dolar olarak hesaplandı ve söz konusu tutarın 15.5 milyar doları bir ay vadeliydi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1.0 artarak 27.9 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası